Nokia_X_Front_Green_Fastlane

Nokia_X_Back_Red
Nokia_X_Front_Red_Skype