Huawei TalkBand B2 a

Huawei wearables
Huawei wearables
Huawei Talkband N1 A